Ceny

CSS - filtry, hacky a pokročilé postupy

Pro vítěze celé soutěže je připravena tradiční hlavní cena - bezplatná účast na mezinárodním kryptologickém workshopu Mikulášská kryptobesídka, který se koná 6.-7.prosince v Praze. Pořadatel 7.ročníku TNS (Trusted Network Solutions, http://www.tns.cz/) hradí za vítěze registrační poplatek a zve jej srdečně na tuto akci.

replika historického skla - qobchod.cz

Ceny do soutěže dále věnovalo nakladatelství Zoner Press a Královská huť.

První tři řešitelé dostanou: repliku renesanční číše a dále jednu z knih CSS - filtry, hacky a pokročilé postupy nebo AJAX a PHP - tvoříme interaktivní webové aplikace PROFESIONÁLNĚ.

Tyto ceny získají i další tři luštitelé, kteří budou vylosováni z těch soutěžících, kteří v době ukončení soutěže dosáhli alespoň patnáct bodů. Z těchto tří náhodně vylosovaných řešitelů dostane navíc řešitel s nejlepším umístěním tričko, které jako sponzorský dar věnoval portál portál soom.cz.

Děkuji touto cestou všem sponzorům soutěže:

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2007, Pavel Vondruška ml. Dotazy