Informace

Vážení čtenáři, 15.10.2007 zahajujeme již tradiční podzimní soutěž o ceny v luštění jednoduchých šifrových textů. Mottem bude tentokrát doprovodný fiktivní příběh z doby Marie Terezie. Bude to životní příběh matematika Štěpána Schmidta, který opravdu v osmnáctém století žil, ale ve skutečnosti nebyl kryptologem. Příběh bude využívat reálná data z jeho života a reálie tehdejší doby, ale bude zkombinován s fikcí, která popisuje jeho údajné působení v Černé komnatě - luštitelském pracovišti na tehdejším císařském dvoře.
S textem mi tentokrát pomohl můj bratr, spisovatel historických románů Vlastimil Vondruška .

Chcete-li si připomenout starší úlohy a jejich řešení (což se vám může hodit i při hledání správného řešení v letošním roce), můžete je nalézt na domovské stránce našeho e-zinu v sekci věnované soutěžím.

Soutěž 2006: http://soutez2006.crypto-world.info/
Soutěž 2005: http://soutez2005.crypto-world.info/
Soutěž 2004: http://soutez2004.crypto-world.info/
Soutěž 2003: http://crypto-world.info/soutez2003/index.php
Soutěž 2001: http://crypto-world.info/index2.php?vyber=soutez2
Soutěž 2000: http://crypto-world.info/index2.php?vyber=soutez

Řešení úloh ročníku 2006, Crypto-World 12/2006, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2005, Crypto-World 12/2005, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2004, Crypto-World 12/2004, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2003, Crypto-World 12/2003, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2001 Crypto-World 1/2002, str. 2-15
Řešení úloh ročníku 2000, Crypto-World Vánoce/2000, celé číslo

Další doporučená literatura
Vondruška, P: Kryptologie, šifrování a tajná písma, edice OKO, Albatros 2006
Vondruška, P: Toulky zajímavými zákoutími kryptologie - Luštitelé z dob Marie Terezie, Technet 7.10.2004

Pokud jde o řešení klasických šifrových systémů, doporučuji doprovodné texty k prvním lekcím přednášky Úvod do klasických a moderních metod šifrování ALG082. Kurs probíhá od roku 2004 pod odborným vedením doc. RNDr. J.Tůmy, DrSc. na katedře algebry MFF UK Praha ( http://www.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/nciphers.html).

Doporučujeme při řešení využít starší články v e-zinech Crypto-World :
Steganografie, Crypto-World 9/2000, str.2-5
Jednoduchá záměna,Crypto-World 10/2000, str. 2-4
Jednoduchá transpozice, Crypto-World 11/2000, str. 2-6
Substituce složitá - periodické heslo, srovnaná abeceda, Crypto-World 12/2000, str. 4-10
Kódová kniha, Crypto-World 9/2001, str. 2-7
Jedno-dvoumístná záměna, Crypto-World 11/2004, str. 5-6

Fleissnerova otočná mřížka, Crypto-World 11/2004, str. 7-8
Popis šifry PlayFair, Crypto-World 3/2005, str. 11-14
Dešifrace textu zašifrovaného Enigmou, Crypto-World 78/2005, příloha
Zlomkový šifrovací systém - Earle Chaseho, Crypto-World 9/2005, str. 4-5
Popis šifry ÜBCHI, ÜBCHI
Popis šifry ADFGX , ADFGX
Absolutně bezpečný systém, Crypto-World 10/2001, str. 2-6

Další nápověda resp. pomocné úlohy, které vám pomohou např. určit klíč k řešení, budou zveřejňovány průběžně v Crypto-NEWS
Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2007, Pavel Vondruška ml. Dotazy