Stepling?v tajemný text (2/1)

Počet bodů: 1
KBZDC KDG CHCD HGVGRPT S BGHDM NDMQZD BDZSTBRGSTND KLBBGSPT S JPNCMP LPDMP NDBGT BGZP TBJDMSTVP NDJSGQ QRCDNB QSPM VSDCH JDN ZBSVDCDNP MGHGQ PRGZPVBT RBDGST Z VDDDNP NDJVCSSPHG JSP NB KRPZGVBTCD PGKQD CHCDS BCT ZBSVDCDNCM STBNDS SD PGQSTDVNPKDM VDDDNP JDSTLPZD JSP K TGMQ PRPPRBVDNC NBVSTPV KBPLP B HLDDDJ Q GBRBZQ SVBTDHG PGNBCD Z LGCGLC

Pro zadání správné odpovědi musíte být přihlášeni. Nový řešitel se musí nejprve registrovat.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2007, Pavel Vondruška ml. Dotazy