dopis pruského kurfi?ta (3/2)

Počet bodů: 5
q A n C H M R r F c A Q H N F U m z g p l O y S f m p m n y q g r c C w k z C * k s C G x p c r e * w F z l w g C s r b q h w p l r j b c r a R 31 32 y S k p a x m H g k a d x d B w x o F f A q M d B f g O x q w z l e l y a w g U l U a C N G d t n J c z r b M o t p m o a Y a r a T z s J R q H r c q N a H * f t d s n g q B x l q h n m z y O p g e M c c K n g f r b H h Y a r M y q l A H a C w m z x M U l z g p h q n h f r s Y b r r G y q m w d * H A e c I l f w B k g k t x O n N e g M d s z z c o J F q o Q o g q d G C F I c C l p a x C g k t y O n N e * B z t o B k a d x d A w x o * k s C t n y o a o z g w * M K P f r s O f e N J a z H C p c I * O o A f d G A z s e m p t n N U s z m n g f r t q A H r b x f C S U t z t r c R 31 32 H b f a U l x p l d H h M f s n f h H A x q m w N m q * H l z g d S c k c d x d B w o G a K H d G T s q z s k s M d G p m A e b I K m q G y S k p b y m q * H h x m O f w H l x e * y o S o P p J x o S o t w B r A H a U g f O o p a f B H * q F H m y o b q * e h p * x p h H x o s s f O C h f O y p m O w G z m w m C t r b q * w p m r j J l x r b C w k * q x q p S C G n l H r a R 31 32 O f q l r B n * H b k a n N l 2 d A k O q a k h n r a y l q H d P K q 11 12 f w A k G (Dal?í varianty ?ifrového textu naleznete v Crypto-Worldu 10/2007)

Pro zadání správné odpovědi musíte být přihlášeni. Nový řešitel se musí nejprve registrovat.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2007, Pavel Vondruška ml. Dotazy