dopis carevny Kate?iny (3/3)

Počet bodů: 5
n V n F l y w r e O1 z m v n F S1 i b x r k i F H p V n F p f i u r i G F u i R v w i r C1 O1 R R r L w k i R m x V a m b h l u r v u i v w v i r p b Z f t F S1 b Z m s Z o g h p v g L s L x Z h F n Z m a v o p Z i F h p v s L x z R1 3 Z R r R a e Z m z e i f H p f 4 m v n L s F q R a w V o V H m z S2 G s o O2 P1 S1 Z R2 a n Z i b y L q Z i f p G V i R e o Z w m O2 n v n f n Z m a V o O1 r n R S1 L Z y b x Z i e o z w o i F H p F R2 e m v a m V n L s f H O2 s o Z H r g h g R n Z y b i F H p z e l q H p z y l q O1 Z o Z k R2 g R a V n R n b C1 w R1 s b C1 k i r y f a m b C1 k i R h Z s z q S2 n e V i m L S1 i f H p v x z i h p v p l i f m v z q S2 n l C1 L G m z q r w l w i a v G O1 S2 n q H O2 C1 e r o v p w b q V R x z i v e m z y V a n L x m Z P1 p F w y b w L h o l p h R g f Z x r a v y b n z t Z i w z P1 e S1 Z o Z z k i r g l n y b a z s b m f o n f q n z m a v o x Z i 3 R r r C1 x R e v w V g a w z e G z p O1 V n k i R k Z w V F a m z n f q e a m V S2 m b S1 i b x n l q V m v a Z w Z G V o m v k R1 e L e o z w m O2 G e i F h p F q Z p l x Z i V e m z P1 p f w y b g v m g l m z R2 p F a m z o i F h p z e l q h p Z y b k i v S1 Z o z P1 w P1 R2 e z g s Z y h y f i h p b w f n m v y l G m R p w l n r m V m R G Z p k R2 g r e m b q Z p L G Z G o F S1 z Z l i w r m v i m r 1 2

Pro zadání správné odpovědi musíte být přihlášeni. Nový řešitel se musí nejprve registrovat.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2007, Pavel Vondruška ml. Dotazy