?ifra z roku 1757, oble?ení Prahy (3/5)

Počet bodů: 5
10 G x 14 m L g L t 26 4 l T L a J d ch 1 l 1 19 e 24 N 11 21 k N 16 P 1 ch T 3 J d x 2 r G 14 b d y 24 f s 20 CH h N R 21 16 e A h R m d c M s 14 e 20 t L 10 e h Q T b e L 16 e 24 m d l d 1 22 12 f g M g O 2 5 b 1 C g 21 t M 10 H 17 L B f s m d 1 6 N a P d 23 25 B 23 H B d m e N 6 6 G K 25 2 12 d 19 13 T s m L T 16 P 2 23 6 N T z f H 5 M 13 3 B CH N c 27 22 3 s d K f b L 10 S 11 G 16 Q N r H m 1 15 10 3 k M a 25 A h M 15 a 27 K CH m f 16 Q 3 t d K e 15 25 2 l G k M J H 5 T 14 g 2 a 19 a S P 21 j 25 i r f P 26 T y 23 CH A e m e x 21 s M K e t 5 Q x CH C f 19 i M T j O 1 J N 22 20 i M T k M P R m S m e 16 O 1 22 d 15 10 1 k 19 d m 2 14 4 N l f 20 I M N 4 y 23 e 4 S N 6 24 27 A ch L 6 R 20 d b K H z H 19 CH K l d O 2 k N R 19 j e L 4 6 CH I 26 22 f 6 f m f 9 f l d Q 3 I f 15 6 1 T m e 13 Q L x ch L 5 I G 12 21 13 e 21 d 23 25 12 G r 10 G 13 23 20 t P CH C 3 R s j 3 t 21 e 19 m CH 14 CH R j L K CH m 3 3 b 26 B g M 14 m 3 6 2 I e R 6 Q y d K CH 18 O 3 ch S 22 L b K d z d m CH 16 O L t L x e 10 e m 2 21 f 22 M 11 21 k N 17 N A e t m e 19 G J l e 10 21 G K z f 4 L S D 3 t 19 c M y CH 17 M 15 N A H 23 d 23 G r e x 20 r 23 CH 17 P M t N l 2 19 f 22 L 11 f m 19 i 3 P 1 4 3 22 26 17 O 3 A L 22 1 J 3 m M 24 27 16 I 1 m b CH s 22 27 1 b 27 A g L 13 m f 18 P H t e K d z A e I 2 x m G C H J CH b CH r 23 S y 3 g 1 12 CH 14 e T r N j e 14 11 CH y 5 27 l 2 17 Q 2 24 e k P G 4 K M 3 t 2 k L c k J H C G 14 f 19 s O e 5 P 2 i M S 21 j f 3 Q 13 2 5 27 18 O M r N l 3 Q G y R 12 H 23 e K H r e I S 13 12 CH z 6 25 21 M R 19 t O d 6 G r 6 N t 26 6 m e N 5 6 H K 25 T 24 f 19 l H C e k T t K G Q f 12 1 z b N x H 15 CH J L 20 s H 17 O R 19 k 25 i S Q F H O s D Q H e 6 P H C g s N h L 12 13 d m 2 6 P S g 26 24 j 24 f s m R I d r 2 18 1 l d t CH 19 H C 20 e 5 14 19 d r 16 1 6 f 19 2 t 21 d 4 13

Pro zadání správné odpovědi musíte být přihlášeni. Nový řešitel se musí nejprve registrovat.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2007, Pavel Vondruška ml. Dotazy