Pravidla

Soutěž začala 15.10.2007 rozesláním e-mailu s výzvou k soutěži všem odběratelům e-zinu Crypto-World a končí v listopadu 2007 (přesný den bude uveden dodatečně). Zúčastnit soutěže se může pouze odběratel e-zinu Crypto-World. Vstup na stránku soutěže bude přes domovskou stránku Crypto-Worldu - ikona Soutěže nebo přímým voláním soutěžní stránky (http://soutez2007.crypto-world.info).

Při registraci musí řešitel zadat kód soutěže 2007, který mu byl zaslán společně s výzvou k soutěži 15. 9. 2007 (Kód soutěže 2007 bude zaslán i všem nově registrovaným odběratelům e-zinu Crypto-World, kteří se během soutěže k jeho odběru přihlásí). Registrace k odběru e-zinu je bezplatná a provádí pomocí formuláře umístěného na domovské stránce.

Soutěžící při registraci zadá své uživatelské jméno a autentizační heslo pro opětovné přihlášení a dále e-mail, na který mu je zasílán e-zin Crypto-World. Tento e-mail se dále na stránce nezobrazuje a je pro ostatní návštěvníky soutěže nedostupný. Slouží pouze k odesílání pokynů a informací soutěžícím a k ověření, že uživatel je registrovaným odběratelem e-zinu.

Soutěžní úlohy budou letos zpřístupněny po etapách. K některým úlohám budou zveřejněny dodatečné nápovědy, které umožní jejich vyluštění resp. jejich dešifraci. Nápovědy budou zveřejňovány v sekci Crypto-NEWS. Za vyřešení úlohy se připisují soutěžícímu body. Registrovaný řešitel zadává své odpovědi přes www rozhraní (vždy velkými písmeny)!
Zadává se "klíčové" slovo z vyluštěného textu, pomoc s výběrem klíčového slova bude uvedena v jedné z prvních nápovědí, která bude zveřejněna v Crypto-NEWS. Odpověď bude automaticky vyhodnocena a řešitel se ihned dozví, zda odpověděl správně nebo ne.

Příklad vyhledání a zadání klíčového slova z úlohy:
Řešitel vyluští zadanou úlohu a získá např. tento otevřený text:
KDE ZACNOU PALIT KNIHY TAM NAKONEC BUDOU LIDI UPALOVAT XX
(Kde začnou pálit knihy, tam nakonec budou lidi upalovat.)
Klíčovým slovem, kterým řešitel prokáže, že úlohu vyřešil může být libovolné slovo z otevřeného textu.
Pokud bude v nápovědě uvedeno CO ? je klíčové slovo této úlohy KNIHY.
Pokud bude uvedeno (4) je klíčové slovo KNIHY.
Pokud bude uvedeno K2 (druhé slovo začínající na K) je klíčové slovo KNIHY atd.

Na stránce soutěže bude zveřejňován aktuální průběh soutěže. U každého řešitele bude v celkovém žebříčku uveden počet dosažených bodů a lze se podívat i na pořadí úloh, ve kterém je soutěžící vyřešil. O pořadí soutěžících rozhoduje celkový počet dosažených bodů, v případě rovnosti bodů je rozhodující, kdo dosáhl tohoto počtu bodů dříve! V případě, že soutěžící ještě nezískali žádné body, jsou uvedeni podle pořadí registrace.

Pro určení celkového pořadí je rozhodující stav v době oficiálního ukončení soutěže. První tři řešitelé získají cenu automaticky. Další tři ceny se vylosují mezi řešitele, kteří dosáhnou alespoň patnáct bodů.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2007, Pavel Vondruška ml. Dotazy